Διδακτικό προσωπικό - Συνεργάτες

Απαρτίζεται από έμπειρους καθηγητές με πολυετή επιτυχή παρουσία στον τομέα του Χορού. Επισημαίνοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πρώτα απ’ όλα οι ίδιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που επιπλέον διαθέτουν άριστες παιδαγωγικές γνώσεις.

Στη σχολή μας διοργανώνονται workshop σε όλα τα είδη χορού δραστηριοποιώντας τα παιδιά στην ενεργητική μάθηση.

Εκτός από το καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό έργο που συντελείται στη Σχολή ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη δημιουργική επικοινωνία ανάμεσα σε μαθητές, γονείς και καθηγητές.

Σεμινάρια επιμόρφωσης γονέων ανά τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνουν χώρα ώστε να διευκολύνουν όσο μπορούν τους γονείς στο δύσκολο έργο τους.

Σεμινάρια ψυχολογίας, ανατομίας, διατροφολογίας, αισθητικής κ.α.

ballerina shoes