Παραστάσεις προηγούμενων ετών

Μπαγιαντέρα 17/18-5-2008
Βασίλισσα του Χιονιού -5-2006
Δον Κιχώτης 15-5-2004
Δόκτωρ Κοπέλιους 25-5-2002
Τσίρκο – Κακοφυλαγμένη κόρη 27-5-2000
Καρυοθραύστης 16-5-1998
Pas classique – Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων 11-5-1996
Χιονάτη 10-6-1994
Θάλασσα – Ωραία Κοιμωμένη 6-6-1992
Σταχτομπούτα 9-6-1990

Και άλλα πολλά χορευτικά από το 1986 με πρωταγωνιστές τους μικρούς μας μαθητές.

ballerina shoes