Εσωτερικός Κανονισμός

Έναρξη μαθημάτων: 15  Σεπτεμβρίου. Λήξη μαθημάτων: Τέλος Ιουνίου.

 • Δυνατότητα πληρωμής μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Εκπτώσεις στα δίδακτρα με πληρωμή μέσω πιστωτικών καρτών σε άτοκες δόσεις.
 • Τα μαθήματα γίνονται κανονικά στη διάρκεια του σχολικού έτους εκτός από τις ημέρες αργίας που ορίζει το  Υπουργείο Παιδείας.
 • Αν η Σχολή χάσει μάθημα από υπαιτιότητα της (π.χ. ασθένεια διδακτικού προσωπικού) είναι υποχρεωμένη να το αναπληρώσει.
 • Γίνονται δεκτά παιδιά 3-6 χρονών για προκαταρτικές τάξεις και από 7 και άνω για κανονικές τάξεις και προεπαγγελματικά, καθώς και τα Επαγγελματικά  Τμήματα  της  Royal   Academy  of  Dance, Imperial Society of Teachers of Dancing.
 • Η διάρκεια του μαθήματος είναι 50 λεπτά για τις προκαταρτικές και κανονικές  και 80 λεπτά  (ανάλογα) για τις προεπαγγελματικές τάξεις.
 • Δεν θα γίνεται κανένα παιδί δεκτό στην τάξη μετά την έναρξη του μαθήματος. Δεν επιτρέπεται η παρουσία  των  γονέων στην τάξη.
 • Η Σχολή υποχρεούται να κάνει δυο φορές στην διάρκεια του σχολικού έτους «ανοιχτές τάξεις», όπου οι γονείς παρακολουθούν την εξέλιξη των παιδιών.
 • Η Διεύθυνση ενημερώνει τακτικά τους γονείς για την επίδοση, την εξέλιξη και την συμπεριφορά των παιδιών τους.
 • Τα παιδιά φορούν την στολή που ορίζει η Σχολή σε χρώματα.
 • Η Σχολή υποχρεώνεται σε τήρηση βιβλίου μαθητών (Μαθητολόγιο) το οποίο ελέγχεται από την εφορία και το Υπουργείο. Για το λόγο αυτόν:
 • Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται από 1-5 κάθε μήνα. Εγγραφές που γίνονται μέχρι και τις 15 του μήνα θεωρούνται ότι έγιναν από την 1η του μήνα.
 • Όταν ένα παιδί θέλει να διακόψει τα μαθήματα οφείλει να ειδοποιήσει τη Σχολή από τον προηγούμενο μήνα. Διαφορετικά υποχρεώνεται να τον πληρώσει.
 • Σε περίπτωση που τα δίδακτρα δεν καταβάλλονται έγκαιρα, το παιδί (ύστερα από σχετική προειδοποίηση), δεν θα γίνεται δεκτό στο μάθημα.
 • Η συμμετοχή των παιδιών στην επίδειξη είναι προαιρετική.
 • Για τις τιμές των κουστουμιών της επίδειξης και των εισιτηρίων θα ενημερώνονται από την Διεύθυνση.
 • Η Σχολή θεωρεί υποχρέωσή της, την συμμετοχή στις τοπικές, κοινωνικές-πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • Η Σχολή οργανώνει σεμινάρια με θέματα διατροφής – άσκησης – υγείας – ομορφιάς – αισθητικής – δερματολογίας.
 • Στη Σχολή λειτουργεί Βιβλιοθήκη-κασσετοθήκη-βιντεοθήκη, μουσική και χορευτική

Από την Διεύθυνση

ballerina shoes